Macarca | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

Estamos considerando a aquisição de...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Resmi, çekingen
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Resmi, oldukça kibar
Gostaríamos de fazer um pedido.
Szeretnénk rendelést leadni.
Resmi, kibar
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Resmi, kibar
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Csatolva találja a rendelésünket.
Resmi, kibar
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Resmi, kibar
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Resmi, direkt
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Resmi, direkt
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Resmi, oldukça direkt
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Resmi, kibar
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Resmi, oldukça kibar
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Resmi, kibar
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Resmi, direkt
Anexas estão duas cópias do contrato.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Resmi, direkt
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Resmi, direkt
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Resmi, kibar
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Resmi, kibar
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Resmi, direkt
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Resmi, direkt
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Resmi, direkt
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Resmi, kibar
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Resmi, kibar
Seria possível adiar a entrega até...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Resmi, kibar
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Resmi, kibar
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Resmi, oldukça kibar
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Resmi, oldukça kibar
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Resmi, kibar
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Resmi, kibar
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Resmi, kibar
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Resmi, direkt
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Resmi, direkt
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Resmi, oldukça direkt
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Resmi, oldukça direkt