Japonca | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

Rozważamy możliwość zakupu...
・・・・の購入を検討しております。
Resmi, çekingen
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
下記の通り・・・・を注文いたします。よろしくお手配願います。
Resmi, oldukça kibar
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
下記の通り注文いたします。よろしくお取り計らい願います。
Resmi, kibar
Załączamy nasze zamówienie na...
同封物は・・・・の正式な注文書です。
Resmi, kibar
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
注文書を同封いたしました。
Resmi, kibar
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
弊社は・・・・について安定した需要があるので・・・・の購入を検討しております。
Resmi, kibar
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
・・・・を下記の通り注文いたします。
Resmi, direkt
Chcemy zakupić u Państwa...
・・・・を注文いたしますのでよろしくお願い申し上げます。
Resmi, direkt
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
まことに不本意ながら、・・・・の価格を・・・・に変更させていただきたく、お願い申し上げます。
Resmi, oldukça direkt
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
書面で確認をいただきたいのですが
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
発送日と総額をファックスにてご回答をお願いします。
Resmi, kibar
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
注文を早急に処理いたします。
Resmi, oldukça kibar
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
ご注文を承りました。・・・・までに発送致します。
Resmi, kibar
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
口頭契約に従いまして、契約書を送付いたします。ご確認の上、ご署名と捺印をお願い致します。
Resmi, direkt
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
契約書を2枚同封しました。
Resmi, direkt
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
契約書にご署名の上、お手数ですが受理日より10日以内にご返送ください。
Resmi, direkt
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
ご注文を受注いたしましたので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
Resmi, kibar
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
見積もりをご送付いただきありがとうございます。
Resmi, kibar
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
この書面は・・月・・日付けの口頭契約を確認するものです。
Resmi, direkt
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
私どもはお支払いが、取消不能信用状/国際為替/銀行振替 により行われることに同意いたします。
Resmi, direkt
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
注文を受注いたしましたので早急に手配します。
Resmi, direkt
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
・・・・日の納期を厳守していただけるという条件で、試験注文をお願い致します。
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
数量・・・・と発注いたしましたが、・・・・に変更していただくことは可能でしょうか。お手数ですが、ご検討お願い致します。
Resmi, kibar
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
数量・・・・でお願いしておりましたが、追加注文をすることは可能でしょうか。
Resmi, kibar
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、当社側で不都合が生じたため・・・・日に納期を延長していただくことは可能でしょうか。
Resmi, kibar
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
調達に急遽不都合が生じまして、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。・・・・月・・・・日には、貴社に納入の予定でございます。
Resmi, kibar
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
納期が明日までとなっておりましたが、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
貴社にご迷惑をおかけして申し訳ございませんが・・・・により注文を取消させていただきます。
Resmi, oldukça kibar
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
誠に勝手ではありますが、注文を取消させていただきたく、お願いいたします。また、貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Resmi, oldukça kibar
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご注文いただいた商品は廃番になったため/生産量が受注に追い付かないため ご注文を辞退せざるを得ない状況であります。
Resmi, kibar
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
大変申し訳ございませんが、取引条件を慎重に検討させていただいた結果、今回は辞退させていただくことにしました。
Resmi, kibar
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
大変申し訳ございませんが、・・・・により今回のお申し出を辞退させていただくことに致しました。
Resmi, kibar
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
この度は誠に勝手ではありますが、発注(No.*******)を取り消していただきたく存じ、ご連絡いたしました。貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Resmi, direkt
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Resmi, direkt
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
これ以上の値引きを行いますと、採算がとれなくなるおそれが生じますので、このたびはやむを得ず注文を取り消させていただきます。あしからずご了承ください。
Resmi, oldukça direkt
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Resmi, oldukça direkt