Türkçe | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Resmi, çekingen
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Resmi, oldukça kibar
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Resmi, kibar
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Resmi, kibar
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Resmi, kibar
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Resmi, kibar
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Resmi, direkt
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Resmi, direkt
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Resmi, oldukça direkt
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Resmi, kibar
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Resmi, oldukça kibar
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Resmi, kibar
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Resmi, direkt
In allegato trova due copie del contratto.
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Resmi, direkt
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Resmi, direkt
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Resmi, kibar
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Resmi, kibar
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Resmi, direkt
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Resmi, direkt
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Resmi, direkt
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Resmi, kibar
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Resmi, kibar
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Resmi, kibar
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Resmi, kibar
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Resmi, oldukça kibar
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Resmi, oldukça kibar
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Resmi, kibar
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Resmi, kibar
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Resmi, kibar
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Resmi, direkt
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Resmi, direkt
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Resmi, oldukça direkt
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Resmi, oldukça direkt