Türkçe | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

We are considering the purchase of…
...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Resmi, çekingen
We are pleased to place an order with your company for ...
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Resmi, oldukça kibar
We would like to place an order.
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Resmi, kibar
Enclosed is our firm order for…
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Resmi, kibar
Enclosed you will find our order.
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Resmi, kibar
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Resmi, kibar
We herewith place our order for…
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Resmi, direkt
We intend to buy...from you.
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Resmi, direkt
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Resmi, oldukça direkt
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Resmi, kibar
Your order will be processed as quickly as possible.
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Resmi, oldukça kibar
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Resmi, kibar
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Resmi, direkt
Enclosed you will find two copies of the contract.
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Resmi, direkt
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Resmi, direkt
We hereby confirm your order.
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Resmi, kibar
This is to confirm our verbal order dated…
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Resmi, kibar
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Resmi, direkt
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Resmi, direkt
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Resmi, direkt
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Would it be possible to reduce our order from...to…
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Resmi, kibar
Would it be possible to increase our order from…to…
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Resmi, kibar
Would it be possible to delay the order until…
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Resmi, kibar
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Resmi, kibar
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Resmi, oldukça kibar
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Resmi, oldukça kibar
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Resmi, kibar
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Resmi, kibar
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Resmi, kibar
We would like to cancel our order. The order number is...
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Resmi, direkt
We are forced to cancel our order due to...
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Resmi, direkt
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Resmi, oldukça direkt
We see no other alternative but to cancel our order for…
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Resmi, oldukça direkt