Fince | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

We are considering the purchase of…
Harkitsemme ... ostoa...
Resmi, çekingen
We are pleased to place an order with your company for ...
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Resmi, oldukça kibar
We would like to place an order.
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Resmi, kibar
Enclosed is our firm order for…
Liitteenä sitova tilauksemme...
Resmi, kibar
Enclosed you will find our order.
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Resmi, kibar
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Resmi, kibar
We herewith place our order for…
Täten jätämme tilauksemme...
Resmi, direkt
We intend to buy...from you.
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Resmi, direkt
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Resmi, oldukça direkt
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Resmi, kibar
Your order will be processed as quickly as possible.
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Resmi, oldukça kibar
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Resmi, kibar
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Resmi, direkt
Enclosed you will find two copies of the contract.
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Resmi, direkt
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Resmi, direkt
We hereby confirm your order.
Täten vahvistamme tilauksenne.
Resmi, kibar
This is to confirm our verbal order dated…
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Resmi, kibar
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Resmi, direkt
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Resmi, direkt
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Resmi, direkt
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Would it be possible to reduce our order from...to…
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Resmi, kibar
Would it be possible to increase our order from…to…
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Resmi, kibar
Would it be possible to delay the order until…
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Resmi, kibar
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Resmi, kibar
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Resmi, oldukça kibar
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Resmi, oldukça kibar
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Resmi, kibar
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Resmi, kibar
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Resmi, kibar
We would like to cancel our order. The order number is...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Resmi, direkt
We are forced to cancel our order due to...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Resmi, direkt
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Resmi, oldukça direkt
We see no other alternative but to cancel our order for…
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Resmi, oldukça direkt