Portekizce | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

Wij overwegen de aanschaf van ...
Estamos considerando a aquisição de...
Resmi, çekingen
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Resmi, oldukça kibar
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Gostaríamos de fazer um pedido.
Resmi, kibar
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Resmi, kibar
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Resmi, kibar
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Resmi, kibar
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Resmi, direkt
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Resmi, direkt
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Resmi, oldukça direkt
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Resmi, kibar
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Resmi, oldukça kibar
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Resmi, kibar
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
Resmi, direkt
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Anexas estão duas cópias do contrato.
Resmi, direkt
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Resmi, direkt
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Resmi, kibar
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Resmi, kibar
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Resmi, direkt
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Resmi, direkt
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Resmi, direkt
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Resmi, kibar
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Resmi, kibar
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Seria possível adiar a entrega até...
Resmi, kibar
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Resmi, kibar
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Resmi, oldukça kibar
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Resmi, oldukça kibar
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Resmi, kibar
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Resmi, kibar
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Resmi, kibar
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Resmi, direkt
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Resmi, direkt
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Resmi, oldukça direkt
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Resmi, oldukça direkt