İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

Wij overwegen de aanschaf van ...
We are considering the purchase of…
Resmi, çekingen
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
We are pleased to place an order with your company for ...
Resmi, oldukça kibar
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
We would like to place an order.
Resmi, kibar
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Enclosed is our firm order for…
Resmi, kibar
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Enclosed you will find our order.
Resmi, kibar
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Resmi, kibar
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
We herewith place our order for…
Resmi, direkt
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
We intend to buy...from you.
Resmi, direkt
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Resmi, oldukça direkt
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Resmi, kibar
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Your order will be processed as quickly as possible.
Resmi, oldukça kibar
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Resmi, kibar
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Resmi, direkt
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Resmi, direkt
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Resmi, direkt
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
We hereby confirm your order.
Resmi, kibar
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
This is to confirm our verbal order dated…
Resmi, kibar
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Resmi, direkt
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Resmi, direkt
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Resmi, direkt
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Would it be possible to reduce our order from...to…
Resmi, kibar
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Would it be possible to increase our order from…to…
Resmi, kibar
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Would it be possible to delay the order until…
Resmi, kibar
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Resmi, kibar
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Resmi, oldukça kibar
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Resmi, oldukça kibar
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Resmi, kibar
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Resmi, kibar
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Resmi, kibar
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
We would like to cancel our order. The order number is...
Resmi, direkt
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
We are forced to cancel our order due to...
Resmi, direkt
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Resmi, oldukça direkt
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
We see no other alternative but to cancel our order for…
Resmi, oldukça direkt