Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

Wij overwegen de aanschaf van ...
Ni konsideras la aĉeto de...
Resmi, çekingen
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Resmi, oldukça kibar
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Ni ŝatus meti ordon.
Resmi, kibar
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Vi trovos nian firman ordon por...
Resmi, kibar
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Vi trovos vian ordon.
Resmi, kibar
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Resmi, kibar
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Ni metas nian ordon por...
Resmi, direkt
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Ni intencas aĉeti...
Resmi, direkt
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Resmi, oldukça direkt
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Resmi, kibar
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Resmi, oldukça kibar
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Resmi, kibar
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Resmi, direkt
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Resmi, direkt
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Resmi, direkt
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Ni konfirmas vian mendon.
Resmi, kibar
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Resmi, kibar
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Resmi, direkt
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Resmi, direkt
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Resmi, direkt
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Resmi, kibar
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Resmi, kibar
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Resmi, kibar
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Resmi, kibar
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Resmi, oldukça kibar
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Resmi, oldukça kibar
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Resmi, kibar
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Resmi, kibar
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Resmi, kibar
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Resmi, direkt
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Resmi, direkt
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Resmi, oldukça direkt
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Resmi, oldukça direkt