İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

Harkitsemme ... ostoa...
Vi överväger att köpa ...
Resmi, çekingen
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Resmi, oldukça kibar
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Resmi, kibar
Liitteenä sitova tilauksemme...
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Resmi, kibar
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Bifogat hittar ni vår beställning.
Resmi, kibar
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Resmi, kibar
Täten jätämme tilauksemme...
Vi lägger härmed in vår order på ...
Resmi, direkt
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Resmi, direkt
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Resmi, oldukça direkt
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Resmi, kibar
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Resmi, kibar
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Resmi, direkt
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Resmi, direkt
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Resmi, direkt
Täten vahvistamme tilauksenne.
Vi bekräftar härmed din beställning.
Resmi, kibar
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Resmi, kibar
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Resmi, direkt
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Resmi, direkt
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Resmi, direkt
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Resmi, kibar
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Resmi, kibar
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Resmi, kibar
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Resmi, kibar
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Resmi, oldukça kibar
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Resmi, oldukça kibar
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Resmi, kibar
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Resmi, kibar
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Resmi, kibar
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Resmi, direkt
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Resmi, direkt
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Resmi, oldukça direkt
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Resmi, oldukça direkt