Portekizce | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

Ni konsideras la aĉeto de...
Estamos considerando a aquisição de...
Resmi, çekingen
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Resmi, oldukça kibar
Ni ŝatus meti ordon.
Gostaríamos de fazer um pedido.
Resmi, kibar
Vi trovos nian firman ordon por...
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Resmi, kibar
Vi trovos vian ordon.
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Resmi, kibar
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Resmi, kibar
Ni metas nian ordon por...
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Resmi, direkt
Ni intencas aĉeti...
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Resmi, direkt
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Resmi, oldukça direkt
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Resmi, kibar
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Resmi, oldukça kibar
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Resmi, kibar
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
Resmi, direkt
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Anexas estão duas cópias do contrato.
Resmi, direkt
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Resmi, direkt
Ni konfirmas vian mendon.
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Resmi, kibar
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Resmi, kibar
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Resmi, direkt
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Resmi, direkt
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Resmi, direkt
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Resmi, kibar
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Resmi, kibar
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Seria possível adiar a entrega até...
Resmi, kibar
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Resmi, kibar
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Resmi, oldukça kibar
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Resmi, oldukça kibar
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Resmi, kibar
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Resmi, kibar
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Resmi, kibar
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Resmi, direkt
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Resmi, direkt
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Resmi, oldukça direkt
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Resmi, oldukça direkt