Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

Ni konsideras la aĉeto de...
Rozważamy możliwość zakupu...
Resmi, çekingen
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Resmi, oldukça kibar
Ni ŝatus meti ordon.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Resmi, kibar
Vi trovos nian firman ordon por...
Załączamy nasze zamówienie na...
Resmi, kibar
Vi trovos vian ordon.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Resmi, kibar
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Resmi, kibar
Ni metas nian ordon por...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Resmi, direkt
Ni intencas aĉeti...
Chcemy zakupić u Państwa...
Resmi, direkt
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Resmi, oldukça direkt
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Resmi, kibar
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Resmi, oldukça kibar
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Resmi, kibar
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Resmi, direkt
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Resmi, direkt
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Resmi, direkt
Ni konfirmas vian mendon.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Resmi, kibar
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Resmi, kibar
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Resmi, direkt
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Resmi, direkt
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Resmi, direkt
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Resmi, kibar
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Resmi, kibar
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Resmi, kibar
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Resmi, kibar
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Resmi, oldukça kibar
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Resmi, oldukça kibar
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Resmi, kibar
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Resmi, kibar
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Resmi, kibar
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Resmi, direkt
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Resmi, direkt
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Resmi, oldukça direkt
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Resmi, oldukça direkt