İspanyolca | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

Ni konsideras la aĉeto de...
Estamos considerando adquirir...
Resmi, çekingen
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Resmi, oldukça kibar
Ni ŝatus meti ordon.
Quisiéramos hacer un pedido.
Resmi, kibar
Vi trovos nian firman ordon por...
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Resmi, kibar
Vi trovos vian ordon.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Resmi, kibar
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Resmi, kibar
Ni metas nian ordon por...
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Resmi, direkt
Ni intencas aĉeti...
Deseamos adquirir...
Resmi, direkt
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Resmi, oldukça direkt
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Resmi, kibar
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Resmi, oldukça kibar
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Resmi, kibar
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Resmi, direkt
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Resmi, direkt
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Resmi, direkt
Ni konfirmas vian mendon.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Resmi, kibar
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Resmi, kibar
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Resmi, direkt
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Resmi, direkt
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Resmi, direkt
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Resmi, kibar
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Resmi, kibar
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Resmi, kibar
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Resmi, kibar
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Resmi, oldukça kibar
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Resmi, oldukça kibar
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Resmi, kibar
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Resmi, kibar
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Resmi, kibar
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Resmi, direkt
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Resmi, direkt
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Resmi, oldukça direkt
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Resmi, oldukça direkt