Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

Vi overveje et køb af...
Ni konsideras la aĉeto de...
Resmi, çekingen
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Resmi, oldukça kibar
Vi vil gerne angive en ordre.
Ni ŝatus meti ordon.
Resmi, kibar
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Vi trovos nian firman ordon por...
Resmi, kibar
Vedlagt vil du finde din ordre
Vi trovos vian ordon.
Resmi, kibar
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Resmi, kibar
Vi angiver hermed en ordre på...
Ni metas nian ordon por...
Resmi, direkt
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Ni intencas aĉeti...
Resmi, direkt
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Resmi, oldukça direkt
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Resmi, kibar
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Resmi, oldukça kibar
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Resmi, kibar
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Resmi, direkt
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Resmi, direkt
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Resmi, direkt
Vi bekræfter hermed din ordre.
Ni konfirmas vian mendon.
Resmi, kibar
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Resmi, kibar
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Resmi, direkt
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Resmi, direkt
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Resmi, direkt
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Resmi, kibar
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Resmi, kibar
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Resmi, kibar
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Resmi, kibar
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Resmi, oldukça kibar
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Resmi, oldukça kibar
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Resmi, kibar
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Resmi, kibar
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Resmi, kibar
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Resmi, direkt
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Resmi, direkt
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Resmi, oldukça direkt
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Resmi, oldukça direkt