Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

我们正在考虑购买...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Resmi, çekingen
我们很乐意订购贵公司的...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Resmi, oldukça kibar
我们想下个订单。
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Resmi, kibar
附上的是我们公司就...的订单
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Resmi, kibar
您将在附件中看到我们公司的订单。
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Resmi, kibar
我们对...有稳定的需求,所以想下...的订单
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Resmi, kibar
我们特此开出...的订单
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Resmi, direkt
我们意在向您购买...
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Resmi, direkt
您能够接受针对...每单位...价格的订单吗?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Resmi, oldukça direkt
我们期待您的确认,请以书面形式确认。
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

您能以传真形式确认发送日期和价格吗?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Resmi, kibar
我们会尽快处理您的订单。
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Resmi, oldukça kibar
您的订单正在处理中,我们预计在...之前订单能够装运
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Resmi, kibar
根据口头协议,我们向您发送合同,请签字确认。
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Resmi, direkt
附件中您将收到两份合同复印件。
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Resmi, direkt
请在收到后10天内将签署好的合同复印件发回我们。
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Resmi, direkt
我们在此确认您的订单。
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Resmi, kibar
这是为了确认我们...时定下的口头协议
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Resmi, kibar
我们接受您的付款条件,并确认付款由不可撤消的信用证/国际汇票/银行转账进行。
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Resmi, direkt
我们刚刚收到您的传真,可以确认上述订单。
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Resmi, direkt
只有递送日期在...前,我们才发出此试购订单
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Resmi, direkt
您的货物即将在... 天/周/月之内送出
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

是否有可能将我们的订购量由...减少到...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Resmi, kibar
是否有可能将我们的订单量由...增加到...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Resmi, kibar
是否有可能将订购推迟到...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Resmi, kibar
抱歉告诉您,我们直到...时才能交付货物
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Resmi, kibar
遗憾地告诉您,订单明天将无法出货。
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

非常抱歉地告诉您,我们不得不在别处下单。
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Resmi, oldukça kibar
非常抱歉地告诉您,我们已经在别处下单了。
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Resmi, oldukça kibar
很抱歉,但是已经没货了,所以我们不得不取消您的订单。
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Resmi, kibar
很抱歉,您提供的条件不够有竞争力,我们无法下订单。
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Resmi, kibar
不好意思,我们不能接受您的订单,因为...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Resmi, kibar
我们想取消订单,订单号是...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Resmi, direkt
我们不得不取消订单,因为...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Resmi, direkt
既然您不愿意给我们提供更低的价格,我们遗憾地告诉您我们无法在您处订购。
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Resmi, oldukça direkt
我们别无选择只能取消订单,因为...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Resmi, oldukça direkt