Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

Uvažujeme o koupi...
Rozważamy możliwość zakupu...
Resmi, çekingen
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Resmi, oldukça kibar
Chtěli bychom zadat objednávku.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Resmi, kibar
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Załączamy nasze zamówienie na...
Resmi, kibar
V příloze najdete naší objednávku.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Resmi, kibar
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Resmi, kibar
Tímto zadáváme objednávku na...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Resmi, direkt
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Chcemy zakupić u Państwa...
Resmi, direkt
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Resmi, oldukça direkt
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Resmi, kibar
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Resmi, oldukça kibar
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Resmi, kibar
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Resmi, direkt
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Resmi, direkt
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Resmi, direkt
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Resmi, kibar
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Resmi, kibar
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Resmi, direkt
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Resmi, direkt
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Resmi, direkt
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Resmi, kibar
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Resmi, kibar
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Resmi, kibar
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Resmi, kibar
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Resmi, oldukça kibar
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Resmi, oldukça kibar
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Resmi, kibar
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Resmi, kibar
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Resmi, kibar
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Resmi, direkt
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Resmi, direkt
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Resmi, oldukça direkt
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Resmi, oldukça direkt