Rumence | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Resmi, çekingen
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Resmi, oldukça kibar
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Am dori să plasăm o comandă.
Resmi, kibar
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Resmi, kibar
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Veți găsi atașată comanda noastră.
Resmi, kibar
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Resmi, kibar
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Resmi, direkt
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Resmi, direkt
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Resmi, oldukça direkt
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Resmi, kibar
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Resmi, oldukça kibar
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Resmi, kibar
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Resmi, direkt
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Resmi, direkt
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Resmi, direkt
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Resmi, kibar
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Resmi, kibar
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Resmi, direkt
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Resmi, direkt
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Resmi, direkt
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Resmi, kibar
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Resmi, kibar
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Resmi, kibar
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Resmi, kibar
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Resmi, oldukça kibar
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Resmi, oldukça kibar
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Resmi, kibar
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Resmi, kibar
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Resmi, kibar
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Resmi, direkt
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Resmi, direkt
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Resmi, oldukça direkt
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Resmi, oldukça direkt