Vietnamca | Cümle Kalıpları - İş | Rezervasyonlar

Rezervasyonlar - Rezervasyon

Mi-ar plăcea să rezerv...
Tôi muốn đặt...
Resmi, kibar
Aş dori să rezerv...
Tôi muốn đặt...
Resmi, kibar
Aveţi cumva locuri libere pe...
Cho hỏi có phòng trống/chỗ trống vào... không?
Resmi, kibar
Aş dori să rezerv o cameră pe...
Tôi muốn đặt một phòng vào...
Resmi, kibar
Am dori să rezervăm una dintre sălile dvs. de conferinţă care asigură locuri pentru 100 de persoane.
Chúng tôi muốn đặt một phòng hội thảo cho 100 người.
Resmi, kibar
Aş dori să rezerv...în numele...
Tôi muốn đặt... dưới tên người đặt là...
Resmi, kibar
Avem de asemenea nevoie de echipamentul şi serviciile următoare:
Chúng tôi còn cần những trang thiết bị và dịch vụ sau:
Resmi, kibar

Rezervasyonlar - Değiştirme

Există posibilitatea de a schimba data rezervării pentru...?
Liệu tôi có thể thay đổi ngày đặt sang...
Resmi, kibar
Din păcate am o suprapunere în program în ziua în care am aranjat. Este posibil să rezerv camera pentru o altă dată?
Rất tiếc là vào ngày đặt phòng tôi lại bị trùng lịch. Liệu tôi có thể dời ngày đặt phòng được không?
Resmi, kibar
Ma tem că va trebui să vă rog să îmi mutaţi rezervarea de pe...pe...
Tôi e rằng tôi phải phiền ông/bà dời lịch đặt chỗ/đặt phòng của tôi từ... sang...
Resmi, oldukça kibar
Aş dori să rezerv o cameră suplimentară unde se va servi prânzul după şedinţă.
Tôi muốn đặt thêm một phòng nữa để phục vụ bữa trưa sau cuộc họp
Resmi, kibar

Rezervasyonlar - İptal

Mă tem că va trebui să anulez rezervarea din data de...deoarece...
Tôi e rằng chúng tôi phải hủy yêu cầu đặt... vì...
Resmi, kibar
Din cauza faptului că...,mă tem că va trebui să îmi anulez rezervarea.
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy đặt phòng/đặt chỗ.
Resmi, kibar
Din păcate mă văd nevoit să anulez rezervarea pentru sala mică de conferinţe şi cină.
Tôi rất tiếc rằng tôi phải hủy yêu cầu đặt phòng họp và bữa tối 3 món của chúng tôi.
Resmi, kibar
Nu v-am putut contacta telefonic aşa că a trebuit să vă scriu pentru a vă anunţa că mă văd nevoit să anulez rezervarea pentru sala de conferinţe. Îmi pare foarte rău pentru potenţialele neplăceri cauzate.
Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi xin gửi email này để thông báo hủy yêu cầu đặt phòng họp của chúng tôi. Rất xin lỗi vì đã làm phiền ông/bà.
Resmi, kibar