Tayca | Cümle Kalıpları - İş | Rezervasyonlar

Rezervasyonlar - Rezervasyon

Mi-ar plăcea să rezerv...
ฉันต้องการจะจอง...
Resmi, kibar
Aş dori să rezerv...
ฉันต้องการจะจอง...
Resmi, kibar
Aveţi cumva locuri libere pe...
คุณมีที่ว่างสำหรับ...
Resmi, kibar
Aş dori să rezerv o cameră pe...
ฉันต้องการจองห้องของ...
Resmi, kibar
Am dori să rezervăm una dintre sălile dvs. de conferinţă care asigură locuri pentru 100 de persoane.
ฉันต้องจองห้องประชุมสำหรับห้องที่จุคนได้ 100 คน
Resmi, kibar
Aş dori să rezerv...în numele...
ฉันต้องการจอง...ในชื่อของ...
Resmi, kibar
Avem de asemenea nevoie de echipamentul şi serviciile următoare:
เราต้องการอุปกรณ์และบริการดังนี้:
Resmi, kibar

Rezervasyonlar - Değiştirme

Există posibilitatea de a schimba data rezervării pentru...?
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนวันที่ของการจองเป็นวันที่...
Resmi, kibar
Din păcate am o suprapunere în program în ziua în care am aranjat. Este posibil să rezerv camera pentru o altă dată?
เสียใจด้วยที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราได้นัดหมายเอาไว้ มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราสามารถจองห้องไว้สำหรับการนัดเจอกันครั้งหน้า
Resmi, kibar
Ma tem că va trebui să vă rog să îmi mutaţi rezervarea de pe...pe...
ฉันขอโทษเป็นอย่างมากที่ฉันต้องเปลี่ยนการจองจาก...เป็น...
Resmi, oldukça kibar
Aş dori să rezerv o cameră suplimentară unde se va servi prânzul după şedinţă.
ฉันต้องการจองห้องเพิ่มเติม ซึ่งเป็นห้องที่มีอาหารกลางวันเสิร์ฟให้หลังการนัดหมาย
Resmi, kibar

Rezervasyonlar - İptal

Mă tem că va trebui să anulez rezervarea din data de...deoarece...
ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจองของเราสำหรับ...เพราะ...
Resmi, kibar
Din cauza faptului că...,mă tem că va trebui să îmi anulez rezervarea.
เนื่องจาก... ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจอง
Resmi, kibar
Din păcate mă văd nevoit să anulez rezervarea pentru sala mică de conferinţe şi cină.
ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ฉันต้องยกเลิกการจองห้องประชุมและอาหารเย็น 3 มื้อ
Resmi, kibar
Nu v-am putut contacta telefonic aşa că a trebuit să vă scriu pentru a vă anunţa că mă văd nevoit să anulez rezervarea pentru sala de conferinţe. Îmi pare foarte rău pentru potenţialele neplăceri cauzate.
ฉันไม่สามารถติดต่อคุณทางโทรศัพท์ได้ เพราะฉะนั้นฉันจึงส่งอีเมลฉบับนี้เพื่อบอกคุณว่าฉันได้ยกเลิกการจองห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ฉันต้องขอโทษเป็นอย่างมากสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
Resmi, kibar