İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Rezervasyonlar

Rezervasyonlar - Rezervasyon

Quisiera reservar...
Jag skulle vilja boka ...
Resmi, kibar
Me gustaría reservar...
Jag önskar boka ...
Resmi, kibar
¿Tiene una habitación disponible para...
Har ni några lediga rum för ...
Resmi, kibar
Quisiera reservar una habitación para el...
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
Resmi, kibar
Quisiéramos reservar una de sus salas de conferencias con capacidad para 100 asistentes.
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
Resmi, kibar
Quisiera reservar... a nombre de...
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
Resmi, kibar
También necesitamos los siguientes equipos y servicios:
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
Resmi, kibar

Rezervasyonlar - Değiştirme

¿Sería posible cambiar la fecha de la reservación para el día...
Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
Resmi, kibar
Lamentablemente tengo un compromiso para el día que estipulamos. ¿Sería posible reservar la habitación para otra fecha?
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Resmi, kibar
Temo que tendré que pedirle que modifique mi reservación del día... para el día...
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
Resmi, oldukça kibar
Quisiera reservar una sala adicional para servir el almuerzo después de la reunión.
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
Resmi, kibar

Rezervasyonlar - İptal

Me temo que tendré que cancelar nuestra reservación del... debido a...
Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
Resmi, kibar
Debido a..., me temo que tendré que cancelar mi reservación.
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
Resmi, kibar
Lamentablemente tendré que cancelar nuestra reservación para una sala de conferencias pequeña y una cena de tres platos.
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Resmi, kibar
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo este email para informarle que tendré que cancelar nuestra reservación para mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
Resmi, kibar