İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Rezervasyonlar

Rezervasyonlar - Rezervasyon

Ik zou graag ... reserveren ...
I would like to book…
Resmi, kibar
Ik wil graag ... reserveren ...
I wish to book…
Resmi, kibar
Heeft u een vrije kamer op ...
Do you have any vacancies on…
Resmi, kibar
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
I would like to reserve a room on the…
Resmi, kibar
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Resmi, kibar
Ik wil graag ... reserveren namens ...
I would like to reserve…in the name of...
Resmi, kibar
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
We also need the following equipment and services:
Resmi, kibar

Rezervasyonlar - Değiştirme

Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Would it be possible to change the date of the booking to…
Resmi, kibar
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Resmi, kibar
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Resmi, oldukça kibar
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Resmi, kibar

Rezervasyonlar - İptal

Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Resmi, kibar
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Resmi, kibar
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Resmi, kibar
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Resmi, kibar