İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Rezervasyonlar

Rezervasyonlar - Rezervasyon

Jeg vil gerne booke...
I would like to book…
Resmi, kibar
Jeg ønsker at booke...
I wish to book…
Resmi, kibar
Har i nogle ledige værelser den...
Do you have any vacancies on…
Resmi, kibar
Jeg vil gerne reservere et værelse den...
I would like to reserve a room on the…
Resmi, kibar
Vi vil gerne reservere et af jeres konferencelokaler med siddepladser til 100 mennesker.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Resmi, kibar
Jeg vil gerne reservere... i navnet...
I would like to reserve…in the name of...
Resmi, kibar
Vi har også brug for følgende udstyr og servicer:
We also need the following equipment and services:
Resmi, kibar

Rezervasyonlar - Değiştirme

Er det muligt at ændre booking datoen til...
Would it be possible to change the date of the booking to…
Resmi, kibar
Jeg er desværre kommet til at dobbelt booke den dag vi har arrangeret. Er det muligt at reservere lokalet en anden dag?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Resmi, kibar
Jeg er bange for jeg er nødt til at spørge dig efter at ændre min booking fra... til...
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Resmi, oldukça kibar
Jeg vil gerne reservere et ekstra lokale, hvor frokosten vil blive serveret efter mødet.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Resmi, kibar

Rezervasyonlar - İptal

Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores reservation på... fordi...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Resmi, kibar
På grund af..., jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse min booking.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Resmi, kibar
Jeg er desværre nødt til at aflyse vores reservation på et lille konferencelokale og en tre retters middag.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Resmi, kibar
Jeg kunne ikke nå dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fotælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores reservation på konferencelokalet. Jeg er i særdeleshed ked af enhver ulejlighed det har skabt.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Resmi, kibar