Rusça | Cümle Kalıpları - İş | Randevular

Randevular - Düzenleme

Làm ơn cho tôi đặt lịch hẹn với ông Nguyễn Văn A.
Я хотел бы встретиться с г-м Смидтом. Когда это возможно?
Resmi, oldukça kibar
Vui lòng cho tôi biết lúc nào thì thuận tiện cho ông/bà?
Когда вас устроит?
Resmi, kibar
Chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hẹn được không?
Мы могли бы встретиться?
Resmi, kibar
Tôi nghĩ chúng ta nên sắp xếp một cuộc hẹn.
Думаю, нам необходимо встретиться
Resmi, direkt

Randevular - Erteleme

Không biết ông/bà có thể dời cuộc hẹn của chúng ta được không?
Я хотел бы узнать, возможно ли переложить нашу встречу?
Resmi, oldukça kibar
Tiếc rằng tôi không thể gặp ông/bà vào 2h chiều mai. Liệu chúng ta có thể gặp muộn hơn được không, tầm 4h chẳng hạn?
Я не смогу сделать это завтра в 14.00. Мы можем переложить это, скажаем, на 16.00?
Resmi, kibar
Liệu chúng ta có thể dời lịch hẹn sang một ngày khác được không?
Возможно ли условиться на другое число?
Resmi, kibar
Tôi xin phép dời lịch hẹn sang...
Я вынужден переложить нашу встречу на...
Resmi, kibar
Rất tiếc là tôi lại bị trùng lịch vào cuộc hẹn của chúng ta. Liệu ông/bà có thể vui lòng dời lịch sang một ngày khác được không?
К сожалению, тот день, на который мы договорились о встрече у меня забит. Возможно ли установить другую дату?
Resmi, kibar
Tôi không còn cách nào khác ngoài thay đổi ngày hẹn của chúng ta.
Я вынужден изменить дату нашей встречи
Resmi, direkt
Liệu ta có thể gặp sớm/muộn hơn được không?
Мы можем сделать это немного раньше/позже?
Resmi, direkt

Randevular - İptal

Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi xin viết email này để xin hủy cuộc hẹn của chúng ta vào ngày mai. Tôi vô cùng xin lỗi về sự bất tiện này.
Я не смог дозвониться до вас, поэтому сообщаю вам по электронной почте, что вынужден отменить нашу завтрашнюю встречу. Приношу извинения за возможные неудобства.
Resmi, kibar
Tôi rất tiếc phải báo với ông/bà rằng tôi sẽ không thể tham dự cuộc họp của chúng ta như đã hẹn.
К сожалению, должен сообщить, что я не смогу присутствовать на нашей предполагаемой встрече и поэтому должен от нее отказаться
Resmi, kibar
Tôi e rằng tôi phải hủy lịch hẹn của chúng ta vào ngày mai.
Боюсь, я вынужден отменить нашу встречу завтра
Resmi, kibar
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy cuộc hẹn của chúng ta.
Ввиду..., боюсь, я не смогу присутствовать на встрече
Resmi, kibar