Macarca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Elnök és ügyvezető igazgató
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Διευθύνων Σύμβουλος
Vezérigazgató
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Marketing igazgató
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Διευθυντής Πωλήσεων
Kereskedelmi igazgató
Satış departmanından sorumlu çalışan
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ügyfélszolgálati menedzser
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Διευθυντής Προσωπικού
Személyzeti Igazgató
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Υπεύθυνος Γραφείου
Irodaigazgató
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Γραμματέας της Εταιρείας
Vállalati titkár/titkárnő
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Főkönyvelő
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Τεχνικός Διευθυντής
Műszaki Igazgató
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Διευθυντής παραγωγής
Termelési Igazgató
Üretimden sorumlu çalışan
Διευθυντής Εργοστασίου
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan