Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Διευθύνων Σύμβουλος
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Dyrektor ds. Marketingu
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Διευθυντής Πωλήσεων
Dyrektor ds. Sprzedaży
Satış departmanından sorumlu çalışan
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Διευθυντής Προσωπικού
Dyrektor Działu Kadr
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Υπεύθυνος Γραφείου
Zarządca Wydziału
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Γραμματέας της Εταιρείας
Sekretarka/ Sekretarz
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Główny Księgowy
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Τεχνικός Διευθυντής
Dyrektor Techniczny
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Διευθυντής παραγωγής
Dyrektor ds. Produkcji
Üretimden sorumlu çalışan
Διευθυντής Εργοστασίου
Dyrektor Fabryki
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan