İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Διευθύνων Σύμβουλος
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Διευθυντής Μάρκετινγκ
marknadsföringschef
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Διευθυντής Πωλήσεων
försäljningschef
Satış departmanından sorumlu çalışan
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
kundservicechef
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Διευθυντής Προσωπικού
personalchef
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
personalchef
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Υπεύθυνος Γραφείου
kontorschef
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Γραμματέας της Εταιρείας
chefskamrer
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ekonomichef
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Τεχνικός Διευθυντής
IT-chef
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
forsknings- och utvecklingschef
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Διευθυντής παραγωγής
produktionschef
Üretimden sorumlu çalışan
Διευθυντής Εργοστασίου
fabrikschef
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan