İspanyolca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Διευθύνων Σύμβουλος
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Director de mercadeo
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Διευθυντής Πωλήσεων
Director de ventas
Satış departmanından sorumlu çalışan
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Director de atención al cliente
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Διευθυντής Προσωπικού
Director de personal
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Υπεύθυνος Γραφείου
Director / Gerente
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Γραμματέας της Εταιρείας
Secretario de la Sociedad
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Contador principal
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Τεχνικός Διευθυντής
Director de informática
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Director de investigación y desarrollo
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Διευθυντής παραγωγής
Director de producción
Üretimden sorumlu çalışan
Διευθυντής Εργοστασίου
Director de fábrica
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan