İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chairman and Managing Director
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Διευθύνων Σύμβουλος
Chief Executive Officer (CEO)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Marketing Director
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Διευθυντής Πωλήσεων
Sales Manager
Satış departmanından sorumlu çalışan
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Client Services Manager
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Διευθυντής Προσωπικού
Personnel Director
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Human Resources Manager
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Υπεύθυνος Γραφείου
Office Manager
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Γραμματέας της Εταιρείας
Company Secretary
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Chief Accountant
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Τεχνικός Διευθυντής
Technical Director
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Research and Development Manager
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Διευθυντής παραγωγής
Production Director
Üretimden sorumlu çalışan
Διευθυντής Εργοστασίου
Factory Manager
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan