Danca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Formand og Administrerende Direktør
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Giám đốc điều hành
Administrerende Direktør
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Marketingdirektør
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Salgschef
Satış departmanından sorumlu çalışan
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Kundeservice Direktør
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Personaledirektør
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Personaleafdelingsleder
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Kontorleder
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Thư ký trưởng
Virksomheds Sekretær
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Kế toán trưởng
Regnskabschef
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Teknisk Direktør
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Forskning og Udviklings Direktør
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Produktionsleder
Üretimden sorumlu çalışan
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Fabriksdirektør
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan