Tayca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
ประธานและกรรมการบริษัท
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
กรรมการผู้จัดการ
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Pazarlama Direktörü
ผู้จัดการทางการตลาด
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Satış Müdürü / Satış Direktörü
ผู้จัดการการขาย
Satış departmanından sorumlu çalışan
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personel Müdürü
กรรมการบุคลากร
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
İnsan Kaynakları Müdürü
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Ofis Yöneticisi
ผู้จัดการสำนักงาน
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Şirket Sekreteri
เลขาธิการของบริษัท
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
หัวหน้านักบัญชี
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Teknik Direktör / IT Direktörü
ผู้บริหารทางเทคนิค
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Arge Müdürü
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Üretim Direktörü
ผู้บริหารด้านการผลิต
Üretimden sorumlu çalışan
Fabrika Müdürü
ผู้จัดการโรงงาน
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan