İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Pazarlama Direktörü
marknadsföringschef
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Satış Müdürü / Satış Direktörü
försäljningschef
Satış departmanından sorumlu çalışan
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
kundservicechef
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personel Müdürü
personalchef
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
İnsan Kaynakları Müdürü
personalchef
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Ofis Yöneticisi
kontorschef
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Şirket Sekreteri
chefskamrer
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
ekonomichef
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Teknik Direktör / IT Direktörü
IT-chef
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Arge Müdürü
forsknings- och utvecklingschef
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Üretim Direktörü
produktionschef
Üretimden sorumlu çalışan
Fabrika Müdürü
fabrikschef
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan