Hintçe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Pazarlama Direktörü
विक्रय निर्देशक
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Satış Müdürü / Satış Direktörü
विक्री प्रबंधक
Satış departmanından sorumlu çalışan
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personel Müdürü
मानव संसाधन निर्वाहक
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
İnsan Kaynakları Müdürü
मानव संसाधन निर्वाहक
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Ofis Yöneticisi
निर्वाहक
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Şirket Sekreteri
कंपनी सचिव
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
मुख्य लेखापाल
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Teknik Direktör / IT Direktörü
तकनीकि अधिकारी
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Arge Müdürü
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Üretim Direktörü
उत्पादन निर्देशक
Üretimden sorumlu çalışan
Fabrika Müdürü
कारखाने का निर्वाहक
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan