Çekçe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Předseda představenstva a generální ředitel
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
Generální ředitel (CEO)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Pazarlama Direktörü
Marketingový ředitel
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Obchodní ředitel
Satış departmanından sorumlu çalışan
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Ředitel servisu / klientských služeb
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personel Müdürü
Personální ředitel
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
İnsan Kaynakları Müdürü
Personální ředitel
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Ofis Yöneticisi
Office Manager
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Şirket Sekreteri
Tajemník společnosti
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Hlavní účetní
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Teknik Direktör / IT Direktörü
Ředitel informačních technologií
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Arge Müdürü
Vedoucí výzkumu a vývoje
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Üretim Direktörü
Produkční ředitel
Üretimden sorumlu çalışan
Fabrika Müdürü
Ředitel továrny
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan