Türkçe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

ประธานและกรรมการบริษัท
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
กรรมการผู้จัดการ
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
ผู้จัดการทางการตลาด
Pazarlama Direktörü
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
ผู้จัดการการขาย
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Satış departmanından sorumlu çalışan
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
กรรมการบุคลากร
Personel Müdürü
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
İnsan Kaynakları Müdürü
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
ผู้จัดการสำนักงาน
Ofis Yöneticisi
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
เลขาธิการของบริษัท
Şirket Sekreteri
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
หัวหน้านักบัญชี
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
ผู้บริหารทางเทคนิค
Teknik Direktör / IT Direktörü
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Arge Müdürü
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
ผู้บริหารด้านการผลิต
Üretim Direktörü
Üretimden sorumlu çalışan
ผู้จัดการโรงงาน
Fabrika Müdürü
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan