İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

ประธานและกรรมการบริษัท
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
กรรมการผู้จัดการ
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
ผู้จัดการทางการตลาด
marknadsföringschef
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
ผู้จัดการการขาย
försäljningschef
Satış departmanından sorumlu çalışan
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
kundservicechef
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
กรรมการบุคลากร
personalchef
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
personalchef
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
ผู้จัดการสำนักงาน
kontorschef
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
เลขาธิการของบริษัท
chefskamrer
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
หัวหน้านักบัญชี
ekonomichef
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
ผู้บริหารทางเทคนิค
IT-chef
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
forsknings- och utvecklingschef
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
ผู้บริหารด้านการผลิต
produktionschef
Üretimden sorumlu çalışan
ผู้จัดการโรงงาน
fabrikschef
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan