İspanyolca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

ประธานและกรรมการบริษัท
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
กรรมการผู้จัดการ
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
ผู้จัดการทางการตลาด
Director de mercadeo
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
ผู้จัดการการขาย
Director de ventas
Satış departmanından sorumlu çalışan
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Director de atención al cliente
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
กรรมการบุคลากร
Director de personal
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
ผู้จัดการสำนักงาน
Director / Gerente
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
เลขาธิการของบริษัท
Secretario de la Sociedad
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
หัวหน้านักบัญชี
Contador principal
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
ผู้บริหารทางเทคนิค
Director de informática
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Director de investigación y desarrollo
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
ผู้บริหารด้านการผลิต
Director de producción
Üretimden sorumlu çalışan
ผู้จัดการโรงงาน
Director de fábrica
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan