İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

ประธานและกรรมการบริษัท
Chairman and Managing Director
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
กรรมการผู้จัดการ
Chief Executive Officer (CEO)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
ผู้จัดการทางการตลาด
Marketing Director
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
ผู้จัดการการขาย
Sales Manager
Satış departmanından sorumlu çalışan
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Client Services Manager
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
กรรมการบุคลากร
Personnel Director
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Human Resources Manager
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
ผู้จัดการสำนักงาน
Office Manager
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
เลขาธิการของบริษัท
Company Secretary
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
หัวหน้านักบัญชี
Chief Accountant
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
ผู้บริหารทางเทคนิค
Technical Director
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Research and Development Manager
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
ผู้บริหารด้านการผลิต
Production Director
Üretimden sorumlu çalışan
ผู้จัดการโรงงาน
Factory Manager
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan