Danca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

ประธานและกรรมการบริษัท
Formand og Administrerende Direktør
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
กรรมการผู้จัดการ
Administrerende Direktør
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
ผู้จัดการทางการตลาด
Marketingdirektør
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
ผู้จัดการการขาย
Salgschef
Satış departmanından sorumlu çalışan
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Kundeservice Direktør
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
กรรมการบุคลากร
Personaledirektør
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Personaleafdelingsleder
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
ผู้จัดการสำนักงาน
Kontorleder
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
เลขาธิการของบริษัท
Virksomheds Sekretær
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
หัวหน้านักบัญชี
Regnskabschef
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
ผู้บริหารทางเทคนิค
Teknisk Direktør
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Forskning og Udviklings Direktør
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
ผู้บริหารด้านการผลิต
Produktionsleder
Üretimden sorumlu çalışan
ผู้จัดการโรงงาน
Fabriksdirektør
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan