Çekçe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

ประธานและกรรมการบริษัท
Předseda představenstva a generální ředitel
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
กรรมการผู้จัดการ
Generální ředitel (CEO)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
ผู้จัดการทางการตลาด
Marketingový ředitel
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
ผู้จัดการการขาย
Obchodní ředitel
Satış departmanından sorumlu çalışan
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Ředitel servisu / klientských služeb
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
กรรมการบุคลากร
Personální ředitel
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Personální ředitel
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
ผู้จัดการสำนักงาน
Office Manager
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
เลขาธิการของบริษัท
Tajemník společnosti
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
หัวหน้านักบัญชี
Hlavní účetní
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
ผู้บริหารทางเทคนิค
Ředitel informačních technologií
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Vedoucí výzkumu a vývoje
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
ผู้บริหารด้านการผลิต
Produkční ředitel
Üretimden sorumlu çalışan
ผู้จัดการโรงงาน
Ředitel továrny
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan