Çekçe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Фин. дир. (финансовый директор)
Předseda představenstva a generální ředitel
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Ген. дир. (генеральный директор)
Generální ředitel (CEO)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Главный маркетолог
Marketingový ředitel
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Главный менеджер по продажам
Obchodní ředitel
Satış departmanından sorumlu çalışan
Менеджер по работе с клиентами
Ředitel servisu / klientských služeb
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Директор по персоналу
Personální ředitel
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Менеджер по персоналу
Personální ředitel
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Офис менеджер
Office Manager
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Секретарь
Tajemník společnosti
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Бухгалтер
Hlavní účetní
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Технический директор
Ředitel informačních technologií
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Ресерч-менеджер
Vedoucí výzkumu a vývoje
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Производственный директор
Produkční ředitel
Üretimden sorumlu çalışan
Директов завода
Ředitel továrny
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan