Vietnamca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Giám đốc điều hành
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Satış departmanından sorumlu çalışan
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Gerente de Escritório
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Secretário(a)
Thư ký trưởng
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Contador(a)
Kế toán trưởng
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Üretimden sorumlu çalışan
Gerente de Fábrica
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan