Rumence | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Director general.
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Director general executiv.
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Director de marketing
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Director de vânzări
Satış departmanından sorumlu çalışan
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Director de personal
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Director de resurse umane
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Gerente de Escritório
Şef de birou
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Secretário(a)
Secretar
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Contador(a)
Contabil şef
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Director tehnic
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Director de cercetare şi dezvoltare
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Director de producţie
Üretimden sorumlu çalışan
Gerente de Fábrica
Directorul de fabrică
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan