Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Dyrektor ds. Marketingu
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Dyrektor ds. Sprzedaży
Satış departmanından sorumlu çalışan
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Dyrektor Działu Kadr
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Gerente de Escritório
Zarządca Wydziału
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Secretário(a)
Sekretarka/ Sekretarz
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Contador(a)
Główny Księgowy
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Dyrektor Techniczny
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Dyrektor ds. Produkcji
Üretimden sorumlu çalışan
Gerente de Fábrica
Dyrektor Fabryki
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan