Tayca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

의장님/ 이사님
ประธานและกรรมการบริษัท
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
CEO(씨이오)
กรรมการผู้จัดการ
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
마케팅 담당자님
ผู้จัดการทางการตลาด
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
세일 매니저님
ผู้จัดการการขาย
Satış departmanından sorumlu çalışan
고객서비스팀 매니저님
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
กรรมการบุคลากร
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
인사관리 매니저님
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
오피스 매니저님
ผู้จัดการสำนักงาน
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
회사비서
เลขาธิการของบริษัท
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
최고 회계사님
หัวหน้านักบัญชี
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
기술관리자님
ผู้บริหารทางเทคนิค
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
연구 개발 매니저님
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
프로덕션 담당자님
ผู้บริหารด้านการผลิต
Üretimden sorumlu çalışan
공장장님
ผู้จัดการโรงงาน
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan