Japonca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

의장님/ 이사님
経営責任者
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
CEO(씨이오)
経営責任者
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
마케팅 담당자님
マーケティング担当責任者
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
세일 매니저님
営業部長
Satış departmanından sorumlu çalışan
고객서비스팀 매니저님
カスタマーサービス部部長
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
人事部長
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
인사관리 매니저님
人事部長
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
오피스 매니저님
業務マネージャー/事務長
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
회사비서
総務部長
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
최고 회계사님
会計主任
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
기술관리자님
IT部長
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
연구 개발 매니저님
研究開発部長
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
프로덕션 담당자님
生産部部長
Üretimden sorumlu çalışan
공장장님
工場長
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan