Danca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

의장님/ 이사님
Formand og Administrerende Direktør
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
CEO(씨이오)
Administrerende Direktør
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
마케팅 담당자님
Marketingdirektør
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
세일 매니저님
Salgschef
Satış departmanından sorumlu çalışan
고객서비스팀 매니저님
Kundeservice Direktør
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Personaledirektør
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
인사관리 매니저님
Personaleafdelingsleder
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
오피스 매니저님
Kontorleder
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
회사비서
Virksomheds Sekretær
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
최고 회계사님
Regnskabschef
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
기술관리자님
Teknisk Direktør
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
연구 개발 매니저님
Forskning og Udviklings Direktør
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
프로덕션 담당자님
Produktionsleder
Üretimden sorumlu çalışan
공장장님
Fabriksdirektør
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan