Hintçe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Amministratore delegato
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Amministratore delegato
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Responsabile marketing
विक्रय निर्देशक
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Responsabile vendite
विक्री प्रबंधक
Satış departmanından sorumlu çalışan
Responsabile del servizio clienti
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Responsabile risorse umane
मानव संसाधन निर्वाहक
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Responsabile risorse umane
मानव संसाधन निर्वाहक
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Capoufficio
निर्वाहक
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Segretario aziendale
कंपनी सचिव
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Contabile
मुख्य लेखापाल
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Direttore tecnico
तकनीकि अधिकारी
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Responsabile ricerca e sviluppo
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Responsabile del finissaggio
उत्पादन निर्देशक
Üretimden sorumlu çalışan
Direttore d'industria
कारखाने का निर्वाहक
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan