Danca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Amministratore delegato
Formand og Administrerende Direktør
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Amministratore delegato
Administrerende Direktør
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Responsabile marketing
Marketingdirektør
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Responsabile vendite
Salgschef
Satış departmanından sorumlu çalışan
Responsabile del servizio clienti
Kundeservice Direktør
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Responsabile risorse umane
Personaledirektør
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Responsabile risorse umane
Personaleafdelingsleder
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Capoufficio
Kontorleder
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Segretario aziendale
Virksomheds Sekretær
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Contabile
Regnskabschef
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Direttore tecnico
Teknisk Direktør
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Responsabile ricerca e sviluppo
Forskning og Udviklings Direktør
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Responsabile del finissaggio
Produktionsleder
Üretimden sorumlu çalışan
Direttore d'industria
Fabriksdirektør
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan