Tayca | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
ประธานและกรรมการบริษัท
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
กรรมการผู้จัดการ
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
marknadsföringschef
ผู้จัดการทางการตลาด
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
försäljningschef
ผู้จัดการการขาย
Satış departmanından sorumlu çalışan
kundservicechef
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
personalchef
กรรมการบุคลากร
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
personalchef
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
kontorschef
ผู้จัดการสำนักงาน
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
chefskamrer
เลขาธิการของบริษัท
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
ekonomichef
หัวหน้านักบัญชี
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
IT-chef
ผู้บริหารทางเทคนิค
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
forsknings- och utvecklingschef
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
produktionschef
ผู้บริหารด้านการผลิต
Üretimden sorumlu çalışan
fabrikschef
ผู้จัดการโรงงาน
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan