Hintçe | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
marknadsföringschef
विक्रय निर्देशक
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
försäljningschef
विक्री प्रबंधक
Satış departmanından sorumlu çalışan
kundservicechef
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
personalchef
मानव संसाधन निर्वाहक
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
personalchef
मानव संसाधन निर्वाहक
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
kontorschef
निर्वाहक
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
chefskamrer
कंपनी सचिव
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
ekonomichef
मुख्य लेखापाल
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
IT-chef
तकनीकि अधिकारी
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
forsknings- och utvecklingschef
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
produktionschef
उत्पादन निर्देशक
Üretimden sorumlu çalışan
fabrikschef
कारखाने का निर्वाहक
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan