Korece | Cümle Kalıpları - İş | Meslek Adları

Meslek Adları - Mesleki Ünvanlar

Chairman and Managing Director
의장님/ 이사님
Birleşik Krallık, bir kurumun finansal başkanı
Chief Executive Officer (CEO)
CEO(씨이오)
Amerika, bir kurumun finansal başkanı
Marketing Director
마케팅 담당자님
Pazarlama departmanından sorumlu çalışan
Sales Manager
세일 매니저님
Satış departmanından sorumlu çalışan
Client Services Manager
고객서비스팀 매니저님
Müşteri Hizmetleri departmanından sorumlu çalışan
Personnel Director
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Amerika, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışa
Human Resources Manager
인사관리 매니저님
Birleşik Krallık, diğer çalışanların sorunlarından sorumlu çalışan
Office Manager
오피스 매니저님
Belli bir ofisten sorumlu olan çalışan
Company Secretary
회사비서
İş yazışmalarından sorumlu olan çalışan
Chief Accountant
최고 회계사님
Kurumun finans işlerinden sorumlu çalışan
Technical Director
기술관리자님
Bilgi Sistemleri ve Komünikasyondan sorumlu çalışan
Research and Development Manager
연구 개발 매니저님
Yeni Ürün Geliştirmeden sorumlu çalışan
Production Director
프로덕션 담당자님
Üretimden sorumlu çalışan
Factory Manager
공장장님
Fabrikayı üretim yaptığı yerde yöneten çalışan